Pages

Tuesday 7 April 2015

Nigeria's National Anthem In Yoruba Language


VERSE 1
Dide eyin ara
Waka je ipe Naijiria
K'a fife sin 'le wa
Pel'okun at'igbagbo
Kise awon akoni wa,
ko mase ja s'asan
K'a sin t'okan tara
Ile t'ominira,at'al
aafia
So d'okanVERSE 2
Olorun Eleda
To ipa ona wa
F'ona han asaaju
K'odo wa m'otito
K'ododo at'ife po sii
K'aye won je pipe
So won d'eni giga
K'alafia oun eto le
Joba ni 'le wa

THE PLEDGE
Mo se ileri fun Orile-Ede mi Naijiria,
Lati je olododo, eniti o see f'okan tan
Ati olotito eniyan
Lati sin in pelu gbogbo agbara mi,
Lati sa ipa mi gbogbo fun isokan re
Ati lati gbe e ga fun iyi ati ogo re.
Ki Olorun ran mi l'owovia - Rasaq Umar Edificationinfo.

No comments:

Post a Comment